Krediet doorlopend

Een doorlopend krediet

Background image

DK

Een Doorlopend Krediet (DK) is een lening zonder vaste looptijd. U leent in feite voor onbepaalde tijd. Bij een doorlopend krediet krijgt u een z.g.n. kredietlimiet. Dat is het bedrag dat u maximaal mag lenen. Maar u hoeft het niet in een keer te gebruiken. U mag steeds een beetje geld opnemen van het krediet. Net zo lang tot u de kredietlimiet bereikt. Heeft u het maximale bedrag geleend en heeft u daarna weer wat terugbetaald? Dan kunt u weer lenen tot aan de kredietlimiet. Aflossen kan altijd boetevrij. Een doorlopend Krediet is dus erg flexibel.
Een doorlopend krediet is vooral makkelijk als u niet meteen al het geld nodig hebt. Of als u niet weet hoeveel geld u nodig heeft.

De maandelijkse lasten

De maandelijkse lasten bedragen doorgaans 2% van de kredietlimiet. Daarin zitten zowel een rente als een aflossing opgesloten.

Een voorbeeld

U heeft een doorlopend krediet van € 2.500,-. U heeft met de bank afgesproken dat u iedere maand twee procent van dit bedrag terugbetaalt. U betaalt dus iedere maand € 50,-. Dit bedrag bestaat dus uit rente en aflossing.

Hoe hoog is de rente?

Bij een doorlopend krediet staat de rente niet vast. De rente kan dus zowel omhoog als omlaag gaan.
Gaat de rente omlaag, dan betaalt u minder rente en meer aflossing. U kunt uw lening dan eerder terugbetalen. Gaat de rente omhoog, dan betaalt u meer rente en minder aflossing. Hierdoor duurt het langer voordat de lening is terugbetaald. Meestal blijft het bedrag dat u iedere maand betaalt hetzelfde.

Een hogere kredietlimiet heeft mestal een lagere rente. Het kan dus voordelig zijn voor een hogere limiet te kiezen dan u op dat moment nodig heeft. Er wordt immers alleen rente betaald over het opgenomen bedrag. Een hogere limiet biedt u ook meer flexibiliteit in de toekomst.

Background image

Looptijd

Al is de lening in principe voor onbepaalde tijd aangegaan, hij is niet voor eeuwig. In de maandtermijn zit een aflossing opgesloten, waardoor de uitstaande schuld geleidelijk afneemt. Als u een bepaalde leeftijd heeft bereikt, vaak rond uw 65e jaar, dan moet de lening zijn afgelost en kunt u geen heropnames meer doen.